Compartir:

Xarxa TerCel_Programa CARDIOCELL

La Xarxa de Teràpia Cel·lular (Tercel) és un projecte col·laboratiu que va començar la seva activitat a l'empara de la primera convocatòria RETICS de l'Institut de Salut Carlos III al 2003. La seva finalitat és promoure la investigació de teràpies cel·lulars i la translació dels avenços científics en aquest camp als pacients del Sistema Nacional de Salut.

La Xarxa Tercel està formada per 32 grups de tot Espanya que inclouen 382 investigadors bàsics, clínics i professionals mèdics treballant de forma conjunta, sota un enfocament multidisciplinari i de cooperació, tenen per objectiu principal descobrir i descriure els mecanismes de les accions beneficioses de la teràpia cel·lular en les malalties humanes (mitjançant el desenvolupament d'enfocaments experimentals), incloent trasplantament de cèl·lules autòlogues i heteròlogues de diferents poblacions de cèl·lules (adultes, embrionàries o IPSC), per millorar la salut dels pacients.

La Xarxa de Teràpia Cel·lular té l'objectiu principal de contribuir al tractament de les malalties humanes mitjançant l'ús de la teràpia cel·lular i altres teràpies avançades. Per assolir aquest propòsit el treball col·laboratiu dels components de la xarxa s'ha distribuït en tres programes de treball, amb els seus objectius específics corresponents en ciència bàsica, preclínica i assaigs clínics. Aquestes línies d'actuació desenvolupen un pla estratègic d'investigació comú que es descriu com "from the bench to the bedside and return" i que constitueix el cicle bàsic de la recerca a la Xarxa Tercel.

l'iCOr participa en l'àrea de ##CardioCel.

Es tracta de recerca, desenvolupament, producció i aplicació de teràpia cel·lular en malalties cardiovasculars. Objectius en investigació bàsica: Conèixer els mecanismes de la regeneració i remodelació cardíaca i el paper de les cèl·lules mare.

Objectius en investigació preclínica: Desenvolupar estratègies d'enginyeria cel·lular i tissular per a la reparació i regeneració cardíaca. Objectius en investigació traslacional: Posada en marxa de plataformes i assaigs clínics que permetin l'aplicació dels avenços en regeneració cardíaca.

http://www.red-tercel.com/#