Compartir:

ADVANCECAT

ADVACECAT El consorci reuneix els principals actors de Catalunya en l'àmbit de les teràpies avançades. ADVANCE (CAT) no és exclusiu dels seus membres, sinó que està obert a col·laboracions amb altres entitats de Catalunya i de l'estranger, si voleu saber beneficiar-vos del potencial d'ADVANCE (CAT), no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

La nostra missió: consolidar i coordinar els recursos científics i tecnològics per donar suport a tots els projectes de teràpia cel·lular, teràpia gènica i enginyeria de teixits i accelerar la traducció a la clínica i / o explotació industrial.

La nostra visió: convertir-se en un conegut accelerador per a centres de recerca, hospitals i empreses biotecnològiques per a teràpies avançades.

La medicina regenerativa, en els seus termes més estrictes, pretén regenerar teixits o òrgans amb finalitats terapèutiques. Amb aquesta finalitat, és necessari reproduir al màxim el nínxol dels diferents teixits que es volen substituir. La matriu extracel·lular contribueix estructuralment al nínxol, però també és una font de factors que contribueixen a mantenir i diferenciar les cèl·lules correctament.

Les tècniques actuals de descellularització del teixit ofereixen maneres d'obtenir una matriu extracel·lular natural, però els nous mètodes de producció artificial permeten crear matrius extracel·lulars o bastides al laboratori. Les bastides artificials es poden generar mitjançant la impressió 3D de biomaterials. Aquests bioprinters funcionen en determinades condicions ambientals que han de ser compatibles amb els entorns GMP si es volen utilitzar per a la clínica de certes malalties.

ADVANCE (CAT) pretén desenvolupar nous sistemes de producció de teixits artificials combinant bastides naturals i artificials amb cèl·lules.

https://www.advancecat.net/