Compartir:

Telemedicina

La insuficiència cardíaca és una malaltia amb un elevat índex d'hospitalitzacions i reingressos. L'educació sanitària, el tractament farmacològic adequat, la monitorització estreta pels professionals de la salut i l’automonitorització són elements clau per evitar els reingressos. Les elevades taxes de reingrés, però, fan necessari avaluar i aplicar noves opcions basades en l'ús de les tecnologıes de la informació i la comunicació per al maneig de la malaltia crònica. D’aquestes noves tecnologıes, els programes de telemonitorització i suport telefònic són els més àmpliament explorats. La telemonitorització no invasiva domiciliària pot tenir el doble avantatge de proporcionar una monitorització contínua i fomentar la participació del pacient en el maneig de la seva malaltia.

Estudi CARME

L'estudi CARME, CAtalan Remote Management Evaluation, ha estat un estudi pioner en el desenvolupament i aplicació de la telemedicina en cardiologia en el nostre pais. Promogut per Philips Healthcare i l'Institut Català de la Salut (ICS), ha mostrat un important benefici en el maneig d'aquesta patologia.

Els resultats d'aquest estudi s'han publicat en les revistes següents.

  1. Domingo M, Lupón J, González B, Crespo E, López R, Ramos A, Urrutia A, Pera G, Verdú JM, Bayes-Genis A Evaluation of a telemedicine system for heart failure patients: Feasibility, acceptance rate, satisfaction and changes in patient behavior Results from the CARME (CAtalan Remote Management Evaluation) study. Eur J Cardiovasc Nurs. 2012 Dec;11(4):410-8.
  2. Domingo M, Lupón J, González B, Crespo E, López R, Ramos A, Urrutia A, Pera G, Verdú JM, Bayes-Genis A.Noninvasive remote telemonitoring for ambulatory patients with heart failure: effect on number of hospitalizations, days in hospital, and quality of life. CARME (CAtalan Remote Management Evaluation) study]. Rev Esp Cardiol. 2011 Apr;64:277-85.

HeartCycle

L'estudi Heartcycle és un projecte multicèntric europeu finançat dins del 7 º Programa Marc. Amb aquest projecte, s'ha desenvolupat un sistema de telemonitorització de 2 ª generació que permet el seguiment de variables clíniques, l'educació i la titulació del tractament del pacient. El sistema fa possible que el pacient envii i rebi informació de l'hospital, sense moure's de casa, permetent un control personalitzat de la malaltia.

Telemedicina (Investigació > Línies de recerca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

El sistema consta d'una bàscula i un tensiòmetre que es connecta mitjançant un dispositiu a la televión del pacient. El programa envia les dades recollides de pes i tensió arterial del pacient al personal sanitari de l'hospital. A més, es realitzen una sèrie de qüestionaris que el pacient contesta al seu televisor mitjançant un comandament a distància, completant la valoració us estat de salut. D'altra banda, el sistema té un programa d'educació mitjançant missatges i vídeos. El pacient decideix quins objectius es fixa i el sitema l'anima a ampliar aquests objectius o fixar altres més adients per a ell (perdre pes, fer exercici...). Finalment, el sistema també compta amb uns algoritmes que permeten trobar la dosi idònia dels fàrmacs que pren per al tractament de la insuficiència cardíaca.

http://www.heartcycle.eu/

Telemedicina (Investigació > Línies de recerca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol Telemedicina (Investigació > Línies de recerca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

Gastelurrutia P, Lupón J, Domingo M, Stut W, Dovancescu S, Cleland J, Frankenstein L, Bayes-Genis A on behalf of the HeartCycle Programme Investigators. Potential role for clinical calibration to increase engagement with and application of home telemonitoring: a report from the HeartCycle programme. ESC Heart Fail. 2017;4(1):66-70.