Compartir:

Objectius de l'iCor

L'iCor té els següents objectius estratègics:

  1. Aconseguir un model organitzatiu que sigui competitiu, obert i dinàmic, centrat en el pacient i accessible a la població.

  2. Coordinar i proveir atenció especialitzada dels malalts cardiovasculars de l’àrea assignada tant en l’àmbit hospitalari com d’assistència primària.

  3. Ser centre de referència per a l’assistència integral dels malalts amb problemes de salut cardiovascular complexes (nivell terciari).

  4. Realitzar projectes de recerca en noves tecnologies de diagnòstic i tractament cardiovascular.

  5. Obtenir recursos externs per a finançar la recerca cardiovascular, tant en l’àmbit clínic com en el de la recerca bàsica.

  6. Integrar l’activitat assistencial amb la docència de pre i postgrau, i amb la de recerca clínico-epidemiològica i bàsica en matèria cardiovascular.

Així s’aconseguirà l’objectiu de ser Centre de Coneixement. El fet diferencial d’un servei assistencial hospitalari modern d’alt nivell científic ve determinat per la seva capacitat d’integrar equilibradament les activitats assistencials, la recerca i la docència.