Compartir:

Qualitat de vida i Insuficiència Cardíaca

La percepció de la qualitat de vida està francament afectada en els pacients amb IC, per diversos motius: condició física minvada per símptomes i signes com ara dispnea, fatigabilitat, edemes i la pèrdua de massa muscular, per limitacions en la dieta, per dificultats per realitzar el treball habitual, per problemes per gaudir de relacions sexuals, per la progressiva falta d’autonomia, per efectes secundaris dels medicaments, per ingressos hospitalaris recurrents, símptomes depressius. La fragilitat té una alta relació amb la qualitat de vida. És per això que diversos estudis han apreciat que la percepció de qualitat de vida en els pacients amb insuficiència cardíaca és pitjor que la de moltes malalties cròniques, com la diabetis o la bronquitis crònica i se situa a nivells del pacients sotmesos a diàlisi per insuficiència renal. En els nostres estudis hem analitzat les variables que influeixen en aquesta disminució de la qualitat de vida, com evoluciona amb el temps la percepció d’aquesta i també com aquesta percepció guarda també relació amb el pronòstic dels pacients amb insuficiència cardíaca. També hem colaborat en la validació espanyola del Kansas City Cardiomiopathy Questionnaire.

  1. Parajón T, Lupón J, González B, Urrutia A, Altimir S, Coll R, Prats M, Valle V. Aplicación en España del cuestionario sobre calidad de vida “Minnesota Living With Heart Failure” para la insuficiencia cardíaca. Rev Esp Cardiol 2004; 57: 155-60.
  2. Comín-Colet J, Garin O, Lupón J, Manito N, Crespo-Leiro MG, Gómez-Bueno M, Ferrer M, Artigas R, Zapata A, Elosua R; VALIC-KC study group. Validation of the Spanish version of the Kansas city cardiomyopathy questionnaire. Rev Esp Cardiol. 2011;64:51-8.
  3. Lupon J, Gastelurrutia P, de Antonio M, Gonzalez B, Cano L, Cabanes R, Urrutia A, Díez C, Coll R, Altimir S, Bayes-Genis A. Quality of life monitoring in ambulatory heart failure patients: temporal changes and prognostic value. Eur J Heart Fail. 2013;15(1):103-9.
  4. Gastelurrutia P. Lupon J, Altimir S, de Antonio M, Gonzalez B, Cabanes R, Cano L, Urrutia A, Domingo M, Zamora E, Diez C, Coll R, Bayes-Genis A. Effect of Fragility on Quality of Life in Patients with Heart Failure. Am J Cardiol. 2013;112:1785-9.
  5. Gastelurrutia P, Lupón J, Altimir S, de Antonio M, González B, Cabanes R, Rodríguez M, Urrutia A, Domingo M, Zamora E, Díez C, Coll R, Bayes-Genis A. Fragility is a key determinant of survival in heart failure patients. Int J Cardiol. 2014;175(1):62-6.
  6. Gastelurrutia P, Lupón J, Moliner P, Yang X, Cediel G, de Antonio M, Domingo M, Altimir S, González B, Rodríguez M, Rivas C, Díaz V, Fung E, Zamora E, Santesmases J, Núñez J, Woo J, Bayes-Genis A. Comorbidities, Fragility, and Quality of Life in Heart Failure Patients With Midrange Ejection Fraction. Mayo Clin Proc Inn Qual Out 2018;2(2):176–185.
  7. Fung E, Yang X, Newton PJ, Ferguson C, Gastelurrutia P, Lupón J, Bayés-Genís A, Jha S, Macdonald PS. Letter by Fung et al Regarding Article, "Frailty and Clinical Outcomes in Heart Failure: A Systematic Review and Meta-analysis". J Am Med Dir Assoc. 2018 Dec;19(12):1143-1146.
  8. Yang X, Lupón J, Vidán MT, Ferguson C, Gastelurrutia P, Newton PJ, Macdonald PS, Bueno H, Bayés-Genís A, Woo J, Fung E. Impact of Frailty on Mortality and Hospitalization in Chronic Heart Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2018 Dec 4;7(23):e008251.
  9. Gastelurrutia P, Zamora E, Domingo M, Ruiz S, González-Costello J, Gomez-Batiste X. Palliative Care Needs in Heart Failure. a Multicenter Study Using the NECPAL Questionnaire. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2019 Mar 5. pii: S1885-5857(19)30036-2. [Epub ahead of print] English, Spanish.

Imagen de Elisa Martínez en Pixabay