Compartir:

Recerca en cures intensives de cardiologia

A la unitat coronària, participem en assaigs clínics i registres:

ASSAIGS CLÍNICS

-MOSCA: estudi multicèntric nacional comparatiu d’estratègia invasiva versus conservadora en pacients de més de 70 anys amb SCASEST i comorbilitats.

-TAO: Assaig clínic multinacional, multicèntric i aleatoritzat per comparar l’eficàcia d’otamixaban amb la d’heparina sòdica i eptifibàtide en pacients amb SCASEST i amb estratègia invasiva precoç programada.
Més informació.

REGISTRES

-RETAKO: Registre de malalts amb Síndrome de Tako-Tsubo promogut per la Secció de Cardiopatia isquèmica de la Sociedad Española de Cardiologia. Més informació.

-SPARC: Registre català d’aturades cardiaques extrahospitalàries recuperades centralitzat a l’hospital Josep Trueta de Girona.

-REGISTRE DEL CODI INFART DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE CATALUNYA. Registre del Departament de Salut dels pacients atesos per un infart amb aixecament de l’ST en els 10 centres d’infart del programa del Codi infart.

-Registre de dades clíniques en una base de dades pròpia.

-Registre de malalts amb aturada cardíaca extrahospitalària tractats amb hipotèrmia terapéutica (estudi centralitzat a l’hospital de la Vall d’Hebron).