Compartir:

Miocardiopaties dilatades

Estudi de les alteracions vasculars en la miocardiopatia dilatada idiopàtica

La miocardiopatia dilatada idiopàtica (MCDi) és la tercera causa més freqüent d'insuficiència cardíaca i la malaltia miocàrdica primària més prevalent. En la MCDi, el cor es dilata progressivament i es redueix irreversiblement la seva capacitat funcional, essent necessari el transplantament del cor malalt.

Durant els últims anys, el grup ICREC ha estudiat quines són les principals alteracions en la MCDi. Fruit d'aquesta recerca, s´han reexaminat els mecanismes fisiopatològics d´aquesta malaltia cardíaca , la qual s´interpreta ara com el resultat d´un grau deficitari de vascularització que acaba provocant els danys irreversibles en les cèl∙lules cardíaques musculars (cardiòcits) que són característics dels pacients amb MCDi. Així, aquest tipus d´alteracions podrien associar-se a una més ràpida progressió i pitjor pronòstic de la malaltia.

Aquesta línia de recerca s´està ampliant actualment a l´estudi dels mecanismes cel·lulars i moleculars bàsics que regulen l'activació, migració e incorporació funcional de cèl·lules mieloides pro-angiogèniques (que ajuden a la formació de nous vasos dins el miocardi). D'aquesta manera, pensem es podrà conèixer millor la fisiopatologia d'aquesta enfermetat cardíaca i es podran dissenyar tractaments específics molt més eficients que els actuals.

Roura S, Bayes-Genis A. Vascular dysfunction in idiopathic dilated cardiomyopathy. Nat Rev Cardiol. 2009 Sep;6(9):590-8. Epub 2009 Jul 28. Review.

Miocardiopaties dilatades (Investigació > Línies de recerca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

Senyalització intracel·lular associada a dominis de membrana rics en colesterol en la miocardiopatia dilatada idiopàtica.

Els "lipid rafts" són dominis de membrana rics en colesterol i lípids amb cadenes acíliques saturades que participen activament en múltiples processos cel·lulars com per exemple presentació d'antígens i citoquines, senyalització intracel·lular i l'adpatació cel·lular a factors ambientals.

Recentment, el grup ICREC ha iniciat l'aïllament i caracterització de "lipid rafts" de miocardi humà i l'estudi de la contribució de diferents receptors associats a aquests dominis especialitzats de membrana en la patogènesi i progressió de la MCDi.

Roura S, Gámez-Valero A, Lupón J, Gálvez-Montón C, Borràs FE, Bayes-Genis A. Proteomic signature of circulating extracellular vesicles in dilated cardiomyopathy. Lab Invest. 2018 Oct;98(10):1291-1299.

Roura S, Gálvez-Montón C, de Gonzalo-Calvo D, Valero AG, Gastelurrutia P, Revuelta-López E, Prat-Vidal C, Soler-Botija C, Llucià-Valldeperas A, Perea-Gil I, Iborra-Egea O, Borràs FE, Lupón J, Llorente-Cortés V, Bayes-Genis A. Extracellular vesicles do not contribute to higher circulating levels of soluble LRP1 in idiopathic dilated cardiomyopathy. J Cell Mol Med. 2017 Nov;21(11):3000-3009.

Santiago Roura, Carolina Gálvez-Montón, Josep Lupón, Antoni Bayes-Genis. Idiopathic dilated cardiomyopathy: Molecular basis and distilling complexity to advance. Chapter 6. Cardiomyopathies - Types and Treatments. Edited by Mehmet kaan Kirali. InTech. 2017.

Roura S, Gálvez-Montón C, Fernández MA, Lupón J, Bayes-Genis A. Circulating Endothelial Progenitor Cells: Potential Biomarkers for Idiopathic Dilated Cardiomyopathy. J Cardiovasc Transl Res. 2016 Feb;9(1):80-4.

Roura S, Gálvez-Montón C, Bayes-Genis A. Umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells: new therapeutic weapons for idiopathic dilated cardiomyopathy? Int J Cardiol. 2014 Dec 20;177(3):809-18.

Roura S, Cal R, Gálvez-Montón C, Revuelta-Lopez E, Nasarre L, Badimon L, Bayes-Genis A, Llorente-Cortés V. Inverse relationship between raft LRP1 localization and non-raft ERK1,2/MMP9 activation in idiopathic dilated cardiomyopathy: potential impact in ventricular remodeling. Int J Cardiol. 2014 Oct 20;176(3):805-14.

Roura S, Gálvez-Montón C, Pujal JM, Casani L, Fernández MA, Astier L, Gastelurrutia P, Domingo M, Prat-Vidal C, Soler-Botija C, Llucià-Valldeperas A, Llorente-Cortés V, Bayes-Genis A. New insights into lipid raft function regulating myocardial vascularization competency in human idiopathic dilated cardiomyopathy. Atherosclerosis. 2013 Oct;230(2):354-64.

Roura S, Bayes-Genis A. Vascular dysfunction in idiopathic dilated cardiomyopathy. Nat Rev Cardiol. 2009 Sep;6(9):590-8.

Roura S, Planas F, Prat-Vidal C, Leta R, Soler-Botija C, Carreras F, Llach A, Hove-Madsen L, Pons Lladó G, Farré J, Cinca J, Bayes-Genis A. Idiopathic dilated cardiomyopathy exhibits defective vascularization and vessel formation. Eur J Heart Fail. 2007 Oct;9(10):995-1002