Compartir:

Cardiometabolisme

Malalties cardiovasculars

Les malalties cardiovasculars són el grup de patologies que afecten al cor i als vasos sanguinis. L’aparició d’afectacions cardiovasculars està associada a factors genètics i ambientals. Dins dels factors ambientals, cada cop prenen més importància la presència dels factors de risc cardiovascular com el colesterol, la hipertensió, el consum d’alcohol i les malalties metabòliques com la diabetis o l’obesitat. Per això, neix una nova línia de cardiometabolisme dins del grup ICREC centrada en estudiar en profunditat la relació entre les malalties metabòliques i la patologia cardíaca.

Malalties metabòliques com a factor de risc cardiovascular.

La insuficiència cardíaca és una malaltia molt heterogènia, i això posa de manifest la necessitat de seguir investigant per avançant en el seu coneixement. Els estudis realitzats en l’última dècada han establert la relació entre els canvis metabòlics i el dany cardíac. Això s’ha confirmat a nivell clínic, on s’ha observat que la presència de malalties metabòliques en pacients amb insuficiència cardíaca s’associa a una pitjor funció cardíaca. Concretament, s’ha descrit que les malalties metabòliques van associades a una situació d’inflamació crònica, alteracions en el sistema immune, canvis en el substrat energètic i un augment de l’estrès oxidatiu que es dóna en diferents òrgans incloent el cor. Tots aquests canvis tenen un elevat impacte provocant un remodelat cardíac i alteracions en el seu funcionament.
En els darrers anys, les malalties metabòliques s’han convertit en un problema de salut pública degut a l’augment exponencial dels casos en la població mundial. Com a conseqüència, també es preveu un augment en el nombre de casos d’insuficiència cardíaca en els pròxims anys. Arran d’aquesta situació, el repte de la línia de cardiometabolisme és estudiar en profunditat els mecanismes d’acció implicats en la formació del dany cardíac. D’aquesta manera, es podrà identificar noves dianes terapèutiques per combatre l’aparició de la insuficiència cardíaca. En resum, l’objectiu d’aquesta línia és poder ajudar en el maneig clínic dels pacients amb insuficiència cardíaca i millorar la seva qualitat de vida.

Cardiometabolisme (Investigació > Línies de recerca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

Conjunt de factors i patologies que contribueixen a l’aparició de malalties cardiovasculars.