Compartir:

Biomarcadors cardíacs

Un biomarcador cardíac és una molècula de naturalesa variada (proteïnes, metabòlits, microRNAs ...) que és alliberada a la sang quan es produeix dany al cor. Els patrons de referència com biomarcadors en la insuficiència cardíaca són el pèptid natriurètic tipus B i la fracció aminoterminal del propéptido natriurètic tipus B, que tenen un paper important en el diagnòstic, el pronòstic i el tractament de la insuficiència cardíaca aguda descompensada. No obstant això, cada vegada són més els biomarcadors que es descobreixen i s'associen amb altres processos de lesió miocàrdica, activació neurohormonal i remodelat cardíac ventricular.

Biomarcadors cardíacs (Investigació > Línies de recerca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

Fig. Bayés-Genís A, et al. European Heart Journal, 2017 (adaptada de Braunwald, et al.)

La insuficiència cardíaca és una malaltia molt heterogènia sense un enfocament terapèutic individualitzat. Actualment, en un altre tipus de malalties com el càncer, s'estan buscant tractaments més personalitzats depenent de les característiques individualitzades de cada pacient. D'aquesta mateixa manera, pensem que cal una aproximació més personalitzada per al maneig de la insuficiència cardíaca. Arran d'aquesta situació neix dins el grup ICREC la Plataforma de Medicina de Precisió del Cor (PMP-Cor), el repte és el d'optimitzar el valor de determinats biomarcadors que millorin el diagnòstic, pronòstic i el maneig dels pacients amb insuficiència cardíaca.

En aquest sentit, recentment hem publicat diversos treballs que demostren l'associació de certs biomarcadors amb la capacitat de predir l'evolució de la malaltia i l'estratificació de risc del pacient. Per exemple, en pacients amb estenosi aòrtica asimptomàtica severa, una concentració de troponina T d'alta sensibilitat superior a 10ng/L s'associa amb un alt risc d'esdeveniments dins dels 12 mesos i la inclusió d'aquest biomarcador en la gestió d'aquesta patologia permet millorar notablement les mètriques de predicció de risc. També hem vist que en pacients amb infart de miocardi amb elevació del segment ST, la valoració dels nivells circulants de GDF-15 en les primeres 24 hores és molt valuosa per predir resultats especialment a curt termini. Recentment hem desenvolupat un score ST2-R2 que permet a la pràctica clínica predir el remodelat invers del ventricle esquerre en pacients amb insuficiència cardíaca sistòlica. Al seu torn, hem patentat la neprilisina com a biomarcador pronòstic de la insuficiència cardíaca.

Actualment seguim aprofundint en l'estudi de biomarcadors coneguts i en el descobriment de nous biomarcadors que ens ajudin a millorar el maneig de la patologia cardíaca. Per a això disposem d'extenses col·leccions de mostres de plasma i sèrum de pacients de tractats en el Servei de Cardiologia i col·laborem amb altres hospitals, tant nacionals com internacionals.

  • Bayes-Genis A, Voors AA, Zannad F, Januzzi JL, Mark Richards A, Díez J. Transitioning from usual care to biomarker-based personalized and precision medicine in heart failure: call for action. Eur Heart J. 2018 Aug 7;39(30):2793-2799
  • Bayes-Genis A, Núñez J, Zannad F, Ferreira JP, Anker SD, Cleland JG, Dickstein K, Filippatos G, Lang CC, Ng LL, Ponikowski P, Samani NJ, van Veldhuisen DJ, Zwinderman AH, Metra M, Lupón J, Voors AA. The PCSK9-LDL Receptor Axis and Outcomes in Heart Failure: BIOSTAT-CHF Subanalysis. J Am Coll Cardiol. 2017;70:2128-2136
  • Bayés-Genís A, Barallat J, Galán A, de Antonio M, Domingo M, Zamora E, Urrutia A, Lupón J. Soluble neprilysin is predictive of cardiovascular death and heart failure hospitalization in heart failure patients. J Am Coll Cardiol. 2015; 65:657-65
  • Bayes-Genis A, Barallat J, Galán A, de Antonio M, Domingo M, Zamora E, Gastelurrutia P, Vila J, Peñafiel J, Gálvez-Montón C, Lupón J. Multimarker Strategy for Heart Failure Prognostication. Value of Neurohormonal Biomarkers: Neprilysin vs NT-proBNP. Rev Esp Cardiol. 2015 Dec,68(12):1075-84
  • Ferrer-Sistach E, Lupón J, Cediel G, Teis A, Gual F, Serrano S, Vallejo N, Juncà G, López-Ayerbe J, Bayés-Genís A. High-sensitivity troponin T in asymptomatic severe aortic stenosis. Biomarkers. 2019 Jan 11:1-7
  • Lupón J, Simpson J, McMurray JJV, de Antonio M, Vila J, Subirana I, Barallat J, Moliner P, Domingo M, Zamora E, Bayes-Genis A. Barcelona Bio-HF Calculator Version 2.0: incorporation of angiotensin II receptor blocker neprilysin inhibitor (ARNI) and risk for heart failure hospitalization. Eur J heart Fail. 2018 May,20(5):938-940
  • Lupón J, Bayes-Genis A. Neprilysin Plasma Concentrations: A new prognostic marker in Heart Failure. Rev Esp Cardiol. 2016 May, 69(5):535-6
  • Lupon, J., et al., Biomarker-assist score for reverse remodeling prediction in heart failure: The ST2-R2 score. Int J Cardiol. 2015. 184: p. 337-43
  • Rueda F, Lupón J, García-García C, Cediel G, Aranda Nevado MC, Serra Gregori J, Labata C, Oliveras T, Ferrer M, de Diego O, Serra J, Revuelta López E, Bayés-Genís A. Acute-phase dynamics and prognostic value of growth differentation factor-15 in ST-elevation myocardial infarction. Clin Chem Lab Med. 2019 Feb 1