Compartir:

Models Experimentals - CMCiB

El CMCiB proporciona 4.500 m2 per a la recerca, suport científic i formaicó, satisfent les necessitats dels investigadors al llarg de tot el procés, des de la recerca bàsica fins a la recerca clínica. És una nova infraestructura dedicada a donar suport als projectes en grans animals d'imatge diagnòstica amb RMN 3T i RX. El centre disposa de quiròfans experimentals integrats a aules de formació i compta amb espais per Bioimatge amb equips de luminiscència i fluorescència in vivo.
L'iCor s'ajuda de les seves plataformes i instal·lacions, com la sala d'intervencionisme, dotada d'un sistema de navegació tridimensional d'última generació (Rhythmia HDX ™, Boston Scientific) que permetrà la realització de test de inductivitat d'arítmies ventriculars així com la seva mapeig de molt alta densitat a través de catèters multielèctrode (Intellamap Orion ™, Boston Scientific) per estudi en model porcí.
També hi trobem un aparell de ressonància magnètica Cànon 3 Tesla la qual permet l'adquisició de seqüències de mapatge en T1 i T2, realç tardà de gadolini d'alta resolució.

Models Experimentals - CMCiB (Investigació > Instal·lacions i serveis) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol Models Experimentals - CMCiB (Investigació > Instal·lacions i serveis) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol Models Experimentals - CMCiB (Investigació > Instal·lacions i serveis) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol Models Experimentals - CMCiB (Investigació > Instal·lacions i serveis) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge de Catalunya (CMCiB) del Campus Can Ruti

El nostre equip s'ha especialitzat en el model animal experimental d'infart de miocardi. Concretament, l'infart agut de miocardi es realitza mitjançant lligadura de l'artèria coronària descendent anterior en ratolí i de l'artèria circumflexa en porc. A més, hem establert en l'espècie porcina el model d'infart crònic mitjançant la implantació intraluminal de coils.   

Aquests models permeten l'estudi exhaustiu dels mecanismes moleculars de l'infart de miocardi i la recerca de noves estratègies terapèutiques basades en la teràpia cel·lular i l'enginyeria de teixits.

Models Experimentals - CMCiB (Investigació > Instal·lacions i serveis) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

Model d'animal petit: ratolí.

Models Experimentals - CMCiB (Investigació > Instal·lacions i serveis) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

Model d'animal mitjà: porc.