Share:

High school pupils research works, Sant Miquel dels Sants School (Vic)

High school pupils research works, Sant Miquel dels Sants School (Vic)

ICREC research group, with the Sciences Department teachers of the Sant Miquel dels Sants School, guide pupils of last years of hisgh school on research works. The topics are cardiology related and the researchers help students during summer months with the experimental design, practical execution and result interpretation.

Summer 2013

High school pupils research works (Teaching > Undergraduate teaching) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

“Optimització del processament de mostres de greix epicàrdic i subcutani per a l'obtenció de cèl·lules progenitores mesenquimals”.

Student: Èric Matas Garcia.
Tutor Sant Miquel: Enric Roca.
Tutor ICREC: Santi Roura.

Choosen as one of the best 15 research works of the school that year.

Summer 2012

High school pupils research works (Teaching > Undergraduate teaching) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

“Descel·lularització i recel·lularització de matrius biològiques humanes: enginyeria tissular aplicada a la regeneració cardíaca”.

Student: Martí Vivet Escalé.
Tutor Sant Miquel: Enric Roca.
Tutor ICREC: Cristina Prat.

Choosen as one of the 4 better research works of the school that year.

Summer 2011

High school pupils research works (Teaching > Undergraduate teaching) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

“Teràpia Regenerativa de l’infart cardíac: estudi del creixement i la diferenciació de cèl•lules mare adultes del cor”.

Student: Anna Calm Salvans.
Tutor Sant Miquel: Enric Roca.
Tutor ICREC: Aida Llucià, Carolina Soler.

Choosen as one of the 4 better research works of the school that year.

Awarded: Awards Young Research give by the Catalan Generalitat.

High school pupils research works (Teaching > Undergraduate teaching) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol High school pupils research works (Teaching > Undergraduate teaching) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

Images from the award ceremony and article about it.

High school pupils research works (Teaching > Undergraduate teaching) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

“Estudi histopatològic de l’infart de miocardi”.

Student: Cristina Carbonell Duacastella.
Tutor Sant Miquel: Enric Roca.
Tutor ICREC: Carolina Gálvez, Cristina Prat.

High school pupils research works (Teaching > Undergraduate teaching) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

“La insuficiència cardíaca i l’anàlisi antropomètrica”.

Student: Marta Soler Valls.
Tutor Sant Miquel: Mª Lluïsa Prat.
Tutor ICREC: Paloma Gastelurrutia.

High school pupils research works (Teaching > Undergraduate teaching) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

“Néixer per crear”.

Student: Ariadna Poblet Parcet.
Tutor Sant Miquel: Mª Lluïsa Prat.
Tutor ICREC: Santiago Roura, Josep Mª Pujal.