Compartir:

Unitat Coronària: què fem

La Unitat de Cures Coronàries de l’Hospital Germans Trias i Pujol, en funcionament des de l’any 1989, és l’àrea dedicada a l’atenció de les malalties cardíaques agudes i greus.

Amb més de 800 ingressos anuals, és el centre de referència per les urgències cardíaques (especialment les que requereixen tècniques diagnòstiques o tractaments especialitzats o complexes) del sector sanitari del Barcelonès Nord i Maresme, que aplega gairebé 800.000 habitants. Dins del programa Codi Infart d’atenció urgent a l’infart amb aixecament de l’ST del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la nostra Unitat és el centre d’atenció continuada les 24 hores els 7 dies de la setmana per aquest sector.

També és la unitat receptora de pacients amb indicació de tractament quirúrgic urgent o emergent en el període preoperatori. Per tots aquests motius es pot considerar més àmpliament com una Unitat de Cures Intensives Cardiològiques (UCIC).

Així doncs, l’UCIC és l'àrea assistencial del Servei (i de l'hospital) dotada dels mitjans tècnics i dels recursos humans (metges i infermeria) necessaris per a l'atenció i vigilància continuada dels pacients amb cardiopaties agudes greus.

La nostra UCIC compleix amb els requisits exigits per la normativa de la Societat Europea de Cardiologia.

Treballem amb metges especialistes en formació (MIR) que són una part fonamental en l’assistència als malalts, especialment durant les hores d'atenció continuada.

Recerca

Pots consultar les activitats de recerca de la Unitat als enllaços següents:

Assaigs clínics i registres