Compartir:

Instal·lacions i serveis: Unitat d'Electrofisiología y Estimulació Cardíaca

Instal·lacions i serveis (Assistència  > Electrofisiologia i Estimulació Cardíaca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

La sala I

Sala d'escòpia original de la Unitat Coronària.
Utilitzada per a implants de marcapassos des de l'any 1988 i com a sala d'electrofisiologia fins al 2011.

Actualment equipada amb aparell General Electrics OEC 9900 Elite és utilitzada com a segona sala per a implants i procediments senzills.

La sala II

Inaugurada el desembre de 2011.

Instal·lacions i serveis (Assistència  > Electrofisiologia i Estimulació Cardíaca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol
Instal·lacions i serveis (Assistència  > Electrofisiologia i Estimulació Cardíaca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol Instal·lacions i serveis (Assistència  > Electrofisiologia i Estimulació Cardíaca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

Equipada amb aparell de radiologia Phillips Allura i pantalla FlexVision XL.

Instal·lacions i serveis (Assistència  > Electrofisiologia i Estimulació Cardíaca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol Instal·lacions i serveis (Assistència  > Electrofisiologia i Estimulació Cardíaca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

Sistemes de navegació tridimensional NavX EnSite Velocity i CARTO 3. Sistema de crioablació. Torre de programadors.

Instal·lacions i serveis (Assistència  > Electrofisiologia i Estimulació Cardíaca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol Instal·lacions i serveis (Assistència  > Electrofisiologia i Estimulació Cardíaca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

Sala de control

Instal·lacions i serveis (Assistència  > Electrofisiologia i Estimulació Cardíaca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

Hospital de dia

Anexe a les sales d'hemodinàmica i d'electrofisiologia. Utilitzada per ambdues unitats. Comunicada directament amb la Unitat Coronària.

Dotada amb 6 llits. Facilita la realització de procediments ambulatoris.

Instal·lacions i serveis (Assistència  > Electrofisiologia i Estimulació Cardíaca) | iCor | Institut del Cor del germans Trias i Pujol

Consultes de seguiment de dispositius

Dues consultes amb els programadors necessaris per a totes les marques de dispositius.