Compartir:

Servei de Cirurgia Cardíaca: què fem?

 • Cirurgia coronària amb circulació extracorpòria (CEC)
 • Cirurgia coronària sense CEC
 • Cirurgia de reconstrucció ventricular restore
 • Cirurgia de reemplaçament valvular: vàlvules mecàniques, biològiques, amb o sense suport (stentless) i sense sutura (sutureless)
 • Cirurgia reparadora de la vàlvula mitral
 • Cirurgia reparadora de la vàlvula aòrtica
 • Cirurgia de l'aorta, inclòs la síndrome aòrtica aguda
 • Procediment de Ross (autoempelt pulmonar amb homoempelt pulmonar) a l'adult
 • Reintervencions
 • Cirurgia de les cardiopaties congènites de l'adult
 • Cirurgia de les complicacions mecàniques de l'infart agut de miocardi: insuficiència mitral posinfarto, comunicació interventricular posinfarto (CIVPI) i trencament cardíaca posinfarto
 • Patologia pericàrdica i miscel·lània: tumors, complicacions mecàniques iatrogèniques i traumes cardíacs, marcapassos epicàrdics, extracció d'elèctrodes, complicacions postquirúrgiques de la paret toràcica, taponaments cardíacs i altres
 • Cirurgia valvular mínimament agressiva per incisions de poca agressió: miniesternotomías i toracotomías
 • Assistència ventricular
 • Programa de substitució valvular percutània, com a suport al Servei de Cardiologia (Unitat d'Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista) a la via transfemoral i en quiròfan per a la substitució valvular per via transaórtica sense circulació extracorpòria
 • Programa d'ultra fast-track, és a dir, de extubació precoç i recuperació ràpida