Compartir:

Omar Abdul-Jawad

Servei

Cardiologia

Estudis Universitaris

Llicenciatura de Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, anys 1998-2004 Residència en Cardiologia en Hospital Universitari Vall Hebron, Barcelona, anys 2005-2010
Diplomatura en Estadística en Ciències de la Salut, Universitat Autònoma de Barcelona, anys 2010-2012

Doctorat

Doctorat en Medicina (PhD), amb calificació de Cum Lauden, Universitat Autònoma de Barcelona, any 2017.

Estancias

Fellowship en cardiologia intervencionista, Hospital Gregorio Marañón, Madrid, anys 2010-2011
Fellowship en cardiologia intervencionista, Hospital Vall Hebron, Barelona, anys 2011-2012
Fellowship en cardiologia intervencionista en oclusions cròniques i cardiologia estructural, Quebec (Canadà), anys 2014 a 2016.

Interessos

• Investigació clínica en cardiologia intervencionista

Publicacions

Consulta un llistat de publicacions a PubMed